Izjava o zaštiti osobnih podataka

Radujemo se Vašem posjetu našoj internetskoj stranici www.m3connect.de i Vašem interesu za našu tvrtku. Zaštita Vaših osobnih podataka važan je zahtjev za nas. Osobni podaci su podaci o osobnim ili materijalnim okolnostima identificirane fizičke osobe ili fizičke osobe, koja može biti identificirana. Pod tim se podrazumijevaju npr. građansko ime, adresa, broj telefona i datum rođenja, ali i svi druge podaci, koji se mogu povezati s osobom koja se može identificirati.

Budući da osobni podaci potpadaju pod posebnu pravnu zaštitu, prikupljamo ih samo u onoj mjeri u kojoj je to potrebno za osiguranje naše internetske stranice i pružanje naših usluga. U nastavku opisujemo, koje osobne podatke tijekom posjeta našoj internetskoj stranici prikupljamo i kako ih koristimo.

Naša praksa zaštite osobnih podataka je u skladu sa zakonskim propisima, posebice s novim Državnim zakonom o zaštiti podataka (DZZP-novi), Zakonom o elektroničnim medijima (ZEM) i Općom uredbom o zaštiti podataka za EU (OUZP za EU). Vaše osobne podatke ćemo prikupljati, obrađivati i pohranjivati samo u onoj mjeri u kojoj je to potrebno za osiguranje naše internetske stranice, naših sadržaja i usluga, kao i za obradu upita, ali u svakom slučaju samo ako za to postoji legitiman interes u smislu čl. 6. st. 1. reč. 1. toč. f OUZP-a ili drugog dopuštenog djela.

Odgovorna osoba u smislu čl. 4., st. 7. OUZP-a

Odgovorna osoba u smislu OUZP-a i drugih nacionalnih zakona o zaštiti osobnih podataka država članica, kao i drugih propisa o zaštiti podataka:

m3connect GmbH
Friedlandstraße 18
52064 Aachen

Telefon: 0241-980 986 0
E-pošta: info@m3connect.de

Generalni direktor: Emilio Dragas

Ime i adresa nadzornika za zaštitu podataka m3connect GmbH:

Raphaela Weise
Friedlandstraße 18
52064 Aachen

dsb@m3connect.de

Datoteke dnevnika poslužitelja

Naš web-poslužitelj automatski prikuplja i pohranjuje podatke u takozvanim datotekama dnevnika poslužitelja, koje Vaš preglednik automatski šalje nama.
To su:

 • Vrsta preglednika i verzija preglednika
 • Korišteni operacijski sustav
 • URL uputitelja
 • Naziv glavnog (host) računala koje pristupa
 • IP adresa uređaja za preuzimanje podataka
 • Vrijeme zahtjeva poslužitelju

Ovi se podaci ne mogu dodijeliti određenim osobama. Ovi se podaci neće spajati s podacima iz drugih izvora. Zadržavamo pravo naknadne provjere ovih podataka, ako nam bude poznato postojanje indicija za nezakonitu uporabu. Vrijeme pohranjivanja datoteka dnevnika poslužitelja je 3 mjeseca.

 • Pravna osnova za obradu osobnih podataka: čl. 6. st. 1. toč. f OUZP-a (legitimni interes). Naš legitimni interes se sastoji u tome da osiguramo postizanje dolje opisane svrhe.
 • Svrha obrade podataka: Bilježenje se vrši kako bi se održala kompatibilnost naše internetske stranice po mogućnosti za sve posjetitelje, za borbu protiv zlouporabe i za otklanjanje problema. U tu svrhu potrebno je prijaviti se na tehničke podatke računala, koje se poziva, kako biste mogli što prije reagirati na pogreške prikaza, napade na naše IT-sustave i/ili pogreške u funkcionalnosti naše internetske stranice. Osim toga, podaci služe za optimizaciju internetske stranice i općenito osiguranje naših sustava informacijske tehnologije.
 • Razdoblje pohrane: Brisanje navedenih tehničkih podataka odvija se čim isti više nisu potrebni, kako bi se osigurala kompatibilnost internetske stranice za sve posjetitelje, ali ne dulje od 3 mjeseca nakon pristupa našoj internetskoj stranici.
 • Mogućnost prigovora i uklanjanja: Mogućnosti prigovora i uklanjanja temelje se na općim odredbama o pravu na prigovor i zahtjevu za brisanje zaštićenih podataka, opisanom u nastavku ove izjave o zaštiti osobnih podataka.

Posebne funkcije naše internetske stranice

Naša internetska stranica nudi Vam različite funkcije, pri čijoj uporabi se prikupljaju, obrađuju i pohranjuju Vaši osobni podaci. U nastavku ćemo objasniti što se događa s Vašim podacima:

Kontaktni obrazac (obrasci):

 • Obujam obrade osobnih podataka: Podaci koje ste unijeli u kontaktne obrasce.
 • Pravna osnova za obradu osobnih podataka: čl. 6., st. 1. toč. a OUZP-a.
 • Svrha obrade podataka: Podaci zabilježeni putem našeg kontaktnog obrasca, odn. putem naših kontaktnih obrazaca, će se koristiti samo za obradu specifičnog zahtjeva za kontakt primljenog putem kontaktnog obrasca.
 • Razdoblje pohrane: Nakon obrade Vašeg zahtjeva, prikupljeni osobni podaci bit će odmah izbrisani, osim ako postoje zakonski rokovi čuvanja.
 • Mogućnost prigovora i uklanjanja: Mogućnosti prigovora i uklanjanja temelje se na općim odredbama o pravu na prigovor i zahtjevu za brisanje zaštićenih podataka, opisanom u nastavku ove izjave o zaštiti osobnih podataka.

Prijave:

U slučaju da ste zainteresirani za prijavu u našoj tvrtki, pristup portalu karijere možete ostvariti putem gumba „Karijera“. Ovdje postoji mogućnost da se prijavite online.

Ako se odlučite za online prijavu, prikupljamo sljedeće osobne podatke:

 • Obujam obrade osobnih podataka:
  • Ime, prezime
  • Datum rođenja
  • Podaci o adresi
  • Kontaktni podaci (telefon/e-pošta)
  • kao i podaci o oglašenom mjestu.
 • Pravna osnova za obradu podataka: čl. 6. st. 1. toč. b OUZP-a (ugovor ili pripremanje ugovora)
 • Svrha obrade podataka: Vaše osobne podatke obrađujemo samo u svrhu zapošljavanja. Ako se prijavite kod nas ili nam date svoje kontaktne podatke radi uspostave kontakta, Vaše podatke koristimo za internu provjeru ili za uspostavu kontakta s Vama.
 • Razdoblje pohrane: Vaše podatke pohranjujemo samo onoliko dugo koliko zahtijeva ranije navedena svrha. Ako jedna ili više svrha prestane postojati, Vaši podaci će biti izbrisani, osim ako je brisanje u suprotnosti sa zakonskim rokovima čuvanja (6 mjeseci). Ako su rokovi prošli, Vaši će podaci biti izbrisani.
 • Mogućnost prigovora i uklanjanja: Mogućnosti prigovora i uklanjanja temelje se na općim odredbama o pravu na prigovor i zahtjevu za brisanje zaštićenih podataka, opisanom u nastavku ove izjave o zaštiti osobnih podataka.

Instrukcija o uporabi kolačića

 • Obujam obrade osobnih podataka: Na različitim stranicama koristimo kolačiće, da bismo olakšali uporabu određenih funkcija naše web-lokacije. Kod tzv. ‘kolačića’ radi se o malim tekstualnim datotekama koje Vaš preglednik može pohraniti na Vaše računalo. Ove tekstualne datoteke sadrže karakteristični niz znakova, koji Vam omogućuje da jedinstveno identificirate preglednika kada ponovno posjetite našu web-lokaciju. Postupak skidanja datoteke kolačića naziva se i ‘postavljanje kolačića’.
 • Pravna osnova za obradu osobnih podataka: čl. 6. st. 1. toč. f OUZP-a (legitimni interes). Naš legitimni interes sastoji se u održavanju pune funkcionalnosti naše internetske stranice, povećanju uporabljivosti i omogućavanju personaliziranog pristupa našim klijentima. Identifikacija posjetitelja pojedinih stranica je moguća samo uz pomoć tehnologije kolačića, ako nam je posjetitelj web-lokacije prethodno dostavio osobne podatke na temelju posebnog pristanka.
 • Svrha obrade podataka: Kolačići se postavljaju s naše web-lokacije, kako bi se održala puna funkcionalnost naše internetske stranice i poboljšala uporabljivost. Osim toga, tehnologija kolačića omogućuje nam da ponovno prepoznamo pojedinačne posjetitelje pomoću pseudonima, npr. individualnog proizvoljnog ID-a, tako da možemo ponuditi personalizirane usluge.
 • Razdoblje pohrane: Naši kolačići pohranjuju se do brisanja u Vašem pregledniku ili, kada se radi o kolačićima sesije, do isteka sesije.
 • Mogućnost prigovora i uklanjanja: Možete postaviti svoj preglednik prema vlastitim željama, tako da općenito spriječite pokretanje kolačića, da budete o njima samo informirani, da, ovisno o slučaju, odlučujete o prihvaćanju kolačića ili da općenito prihvatite kolačiće. Kolačići se mogu postaviti za različite svrhe, npr. za prepoznavanje da je Vaše računalo već bilo povezano s našom web-stranici (trajni kolačići) ili za pohranu nedavno pregledanih ponuda (kolačići sesije). Kolačiće koristimo kako bismo Vam pružili poboljšanu korisničku pogodnost. Da biste koristili pogodnost naših funkcija, preporučujemo da našoj web-stranici dozvolite prihvaćanje kolačića.

Uostalom, mogućnosti prigovora i uklanjanja temelje se na općim odredbama o pravu na prigovor i zahtjevu za brisanje zaštićenih podataka, opisanom u nastavku ove izjave o zaštiti osobnih podataka.

Sigurnost podataka i zaštita podataka, komunikacija putem e-pošte

Vaši osobni podaci bit će zaštićeni tehničkim i organizacijskim mjerama, kao što su sakupljanje, pohrana i obrada, kako ne bi bili dostupne trećim osobama. U slučaju nešifrirane komunikacije e-poštom ne možemo jamčiti potpunu sigurnost podataka na putu prijenosa do naših IT-sustava, tako da za podatke, koji zahtijevaju visok stupanj povjerljivosti, preporučujemo šifriranu komunikaciju ili slanje poštom.

Opoziv pristanaka – informacije o podacima i zahtjevi za izmjene – brisanje i ograničavanje podataka

Ukoliko se Vaši osobni podaci obrađuju zbog zaštite legitimnih interesa u smislu članka 6. stavke 1. točke (f) GDPR-a , imate pravo u skladu s člankom 21. stavkom 1. GDPR-a prigovoriti na ovu obradu iz razloga koji proizlaze iz određene situacije. U bilo kojem trenutku možete uložiti prigovor na obradu osobnih podataka za potrebe izravnog marketinga u budućnosti ne navodeći nikakav razlog u skladu s člankom 21. stavkom 2. GDPR-a. Da biste ostvarili svoje pravo na prigovor dovoljno je poslati neformalnu poruku na info@m3connect.de navodeći na koju se obradu podataka protivite.

Jednom godišnje, u bilo kom trenutku, imate pravo na besplatne informacije o svojim pohranjenim podacima, kao i pravo na ispravljanje, ograničenje ili brisanje podataka. Ako to nije u suprotnosti sa zakonskim propisima, Vaši će podaci biti izbrisani na prvi zahtjev. U svakom trenutku možete opozvati svoju privolu kojom ste nam dali pravo uporabe Vaših podataka. Zahtjeve za informacijama, brisanje i ispravke podataka, kao i prijedloge, možete u bilo kojem trenutku poslati na sljedeću adresu: 

Poštom:
m3connect GmbH
Friedlandstraße 18
52064 Aachen

ili putem e-pošte:
dsb@m3connect.de

Pravo na pritužbu nadzornom tijelu u skladu s čl. 77. I OUZP-a

Ako sumnjate na to da se Vaši podaci na našoj stranici obrađuju nezakonito, podrazumijeva se da to uvijek možete podvrgnuti sudskom preispitivanju. Bez obzira na to, imate mogućnost kontaktirati nadzorno tijelo. Pravo na žalbu omogućeno Vam je u državi članici EU, u kojoj je Vaše prebivalište, mjesto rada i/ili mjestu navodnog kršenja, tj. možete odabrati nadzorno tijelo na osnovu bilo kojeg navedenog mjesta. Nadzorno tijelo, kojemu je pritužba podnesena, obavijestit će Vas o stanju i rezultatima Vašega zahtjeva, uključujući i mogućnost sudskog pravnog lijeka na temelju čl. 78. OUZP-a.

Internet se stalno mijenja u smislu tehnologije, uporabe i nadležnosti. To će zahtijevati povremena prilagođavanja našoj izjavi o zaštiti osobnih podataka, što ćemo na odgovarajući način i provesti.

Aachen, 02.02.2021